Gezond in beweging

Ga uw klacht te lijf met fysiotherapie in Zaandam

Het is weer zover. U wordt geplaagd door die blessure in uw enkel. De verkramping in uw handen maken u het leven zuur en de zweepslag in uw beenspier gaat maar niet over. De therapeuten van Fysiotherapie De Weer helpen u te herstellen.

Beter bewegen met een fysiotherapeut in Zaandam

Het lichaam krijgt tijdens een mensenleven veel te verduren. Door een operatie, sport of een ziekte. Soms heeft u om te herstellen begeleiding nodig. Fysiotherapie De Weer helpt mensen van alle leeftijden weer bewegen.

Fysiotherapie De Weer in Zaandam

De praktijk
Sinds 1970 was de praktijk gevestigd op de Jachtenlaan. In 1990 hebben we de praktijk overgenomen en in november 2015 zijn we verhuisd naar Summertown Medisch Centrum in Zaandam. Hier hebben we 2 behandelkamers en een oefenzaal. In het Medisch Centrum werken verschillende specialisten onder een dak. Zo is er huisarts Dr. Kiel, maar er is ook een Mediq apotheek, twee psychologen,twee pedicures en podotherapeut aanwezig.

DTF

Directe toegang fysiotherapie (DTF) betekent voor u, dat u geen verwijsbriefje nodig heeft van de huisarts. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, om ‘direct’ te kunnen beginnen met werken aan uw herstel.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Om vast te stellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent, zal er altijd eerst een zogenaamde screening uitgevoerd worden.

Therapieën

Beter bewegen?

Fysiotherapie in Zaandam

De fysiotherapeuten
In de praktijk van Fysiotherapie De Weer werken twee therapeuten.Corinne Jong is algemeen fysiotherapeut met als aandachtsgebieden COPD en CVA, sportfysiotherapeut, bekkenbodemfysiotherapeut en geeft zwangerschapsbegeleiding. Joost Schumacher is algemeen fysiotherapeut met als aandachtsgebieden ziekte van Parkinson en Claudicatio Intermittens.

Behandeling aan huis
We behandelen ook patiënten aan huis en in het Erasmushuis (verzorgingshuis) in Zaandam.

Vergoedingen voor fysiotherapie

Voor jongeren tot 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Volwassenen dienen een aanvullende verzekering af te sluiten om fysiotherapie vergoed te krijgen. De dekking verschilt per verzekering. U kunt dit vinden in uw polis. In 2018 bedraagt het eigen risico € 385,-. Bij vergoeding uit uw aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico.

Fysiotherapie De Weer in Zaandam heeft contracten met alle zorgverzekeraars waaronder Zilveren Kruis,Unive, Menzis, VGZ en CZ.

Waardevolle netwerken